اخبار مصاحبه هااخبار مصاحبه ها

05/03/91 : گفتگو با ابوالفضل حمزه ای دبیر هیأت تنیس روی میز استان قزوین

با تغییرات به وجود آمده در هیأت تنیس روی میز استان قزوین به سراغ ابوالفضل حمزه ای دبیر خوش مشرب هیأت تنیس روی میز استان قزوین رفتیم تا از روند این تغییرات با خبر شویم: ... ادامه خبرversion
گروه شرکت های تیماپو

شرکت آریا رسانه مبتکر

www.Timapoo.ir

Powered by Timapoo © 2012 Valid XHTML 1.0 Transitional